Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-05-17
Biverkningar
Tillägg av biverkningar för Lever och gallvägar.
2018-05-17
Biverkningar
Tillägg av biverkningar för Lever och gallvägar.
2018-05-17
Biverkningar
Tillägg av biverkningar för Lever och gallvägar.
2018-05-17
Biverkningar
Tillägg av biverkningar för Lever och gallvägar.
2018-05-17
Biverkningar
Tillägg av biverkningar för Lever och gallvägar.
2018-05-17
Biverkningar
Tillägg av biverkningar för Lever och gallvägar.
2018-05-17
Biverkningar
Tillägg av biverkningar för Lever och gallvägar.
2018-05-17
Biverkningar
Tillägg av biverkningar för Lever och gallvägar.
2018-05-17
Läkemedelsnamn
Hydrokortison CCS har bytt namn till Hydrokortison Trimb. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-05-16
Biverkningar
I "Hud och subkutan vävnad" under mycket sällsynta har följande blivit skrivit till:
..., systemisk och kutan lupus erythematosus,"
2018-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förlängd hållbarhet i oöppnad förpackning, 3 år, tidigare 2 år.
2018-05-16
Produkt utgår
Mekostest kommer att utgå 2018-09-01. Mekostest kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-05-15
Biverkningar
Ny biverkning: trombocytopeni
2018-05-15
Biverkningar
Ny biverkning: trombocytopeni
2018-05-15
Biverkningar
Ny biverkning: trombocytopeni
2018-05-15
Graviditet
Innan behandling startar måste fertila kvinnor göra två graviditetstest som är negativa, med 8-10 dagar mellan testerna. Män som behandlas ska använda säkert preventivmedel under behandling och minst 90 dagar efter.
2018-05-15
Varningar och försiktighet
Hög risk för missbildningar och missfall. Två kompletterande preventivmedel bör användas av fertila kvinnor.
2018-05-15
Interaktioner
Vid samtidig behandling med bisfosfonater bör dessa preparat tas minst tre timmar före Kalcipos-D forte på grund av risk för minskad gastrointestinal absorption.
2018-05-15
Varningar och försiktighet
Hög risk för missbildningar och missfall vid användning vid graviditet. Två kompletterande preventivmedel bör användas samtidigt.
2018-05-15
Graviditet
Innan behandling inleds ska fertila kvinnor ha två negativa graviditetstest med 8-10 dagar mellan. Kontraindicerat hos ammande mödrar.