Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-08-16
Biverkningar
Lever och gallvägar
2018-08-16
Biverkningar
Lever och gallvägar
2018-08-16
Differin®, Kräm 1 mg/g
Galderma Nordic
Kontraindikationer
Nya kontraindikationer:
- Graviditet
- Kvinnor som planerar att bli gravida
2018-08-16
Differin®, Gel 1 mg/g
Galderma Nordic
Kontraindikationer
Nya kontraindikationer:
- Graviditet
- Kvinnor som planerar att bli gravida
2018-08-16
Produkt utgår
DepoCyte® kommer att utgå 2018-07-06. DepoCyte® kommer att avregistreras 2018-07-06. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-16
Läkemedelsnamn
Sertralin Vale har bytt namn till Sertramyl. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-16
Läkemedelsnamn
Sertralin Vale har bytt namn till Sertramyl. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-15
Varningar och försiktighet
Latexkänslighet
Nålskyddet inuti det avtagbara locket på den förfyllda sprutan med Cimzia innehåller ett derivat av latex (naturgummi). Kontakt med naturgummi kan orsaka svåra allergiska reaktioner hos personer känsliga för latex. Hittills har antigent latexprotein inte kunnat påvisas i det avtagbara locket på den förfyllda sprutan med Cimzia. Trots detta kan en potentiell risk för överkänslighetsreaktioner inte uteslutas helt hos individer som är känsliga för latex.
2018-08-15
Dosering
Dosering for den nya indikation:
Plackpsoriasis
Efter initial dos är underhållsdosen av Cimzia för vuxna patienter med plackpsoriasis 200 mg varannan vecka. En dos på 400 mg varannan vecka kan övervägas hos patienter med otillräcklig respons.
Tillgängliga data för vuxna med plackpsoriasis visar att kliniskt svar normalt uppnås inom 16 veckors behandling. Fortsatt terapi ska omprövas noggrant hos patienter som inte visar terapeutiskt svar inom de första 16 veckornas behandling. Vissa patienter med inledande partiellt svar kan förbättras senare med fortsatt behandling utöver 16 veckor.
2018-08-15
Indikationer
Ny indikation: Plackpsoriasis
Cimzia är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna patienter som behöver systemisk behandling.
2018-08-15
Produkt utgår
Sinova forte kommer att utgå 2018-09-01. Sinova forte kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-15
Produkt utgår
Folacin® kommer att utgå 2018-08-15. Folacin® kommer att avregistreras 2018-08-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-15
Produkt utgår
Netonox kommer att utgå 2018-08-15. Netonox kommer att avregistreras 2018-08-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-15
Produkt utgår
Dutasteride Mylan kommer att utgå 2018-08-15. Dutasteride Mylan kommer att avregistreras 2018-08-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-15
Produkt utgår
Sinova kommer att utgå 2018-09-01. Sinova kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-14
Kontraindikationer
Actilyse kan övervägas för behandling av akut ischemisk stroke hos noggrant utvalda ungdomar ≥ 16 år

Actilyse kan användas hos patienter över 80 år baserat på individuellt risk-nytta förhållande
2018-08-14
Dosering
Dosering for den nya indikation:
Plackpsoriasis
Efter initial dos är underhållsdosen av Cimzia för vuxna patienter med plackpsoriasis 200 mg varannan vecka. En dos på 400 mg varannan vecka kan övervägas hos patienter med otillräcklig respons.
Tillgängliga data för vuxna med plackpsoriasis visar att kliniskt svar normalt uppnås inom 16 veckors behandling. Fortsatt terapi ska omprövas noggrant hos patienter som inte visar terapeutiskt svar inom de första 16 veckornas behandling. Vissa patienter med inledande partiellt svar kan förbättras senare med fortsatt behandling utöver 16 veckor.
2018-08-14
Indikationer
Ny indikation: Plackpsoriasis
Cimzia är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna patienter som behöver systemisk behandling.
2018-08-14
Varningar och försiktighet
Latexkänslighet
Nålskyddet inuti det avtagbara locket på den förfyllda sprutan med Cimzia innehåller ett derivat av latex (naturgummi). Kontakt med naturgummi kan orsaka svåra allergiska reaktioner hos personer känsliga för latex. Hittills har antigent latexprotein inte kunnat påvisas i det avtagbara locket på den förfyllda sprutan med Cimzia. Trots detta kan en potentiell risk för överkänslighetsreaktioner inte uteslutas helt hos individer som är känsliga för latex.
2018-08-14
Kontraindikationer
Ny indikation: Samtidig administering med elbasvir/grazoprevir pga de förväntade signifikanta minskningarna i elbasvir och grazoprevir plasmakoncentrationer. Denna effekt beror på en induktion av CYP3A4 eller P gp av efavirenz och förväntas leda till förlust av virologiskt svar av elbasvir/grazoprevir.