Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-07-20
Läkemedlet med mat, dryck och alkohol
Drick inte alkohol när du behandlas med Theralen eftersom det kan öka den sömngivande effekten.
2018-07-20
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du använder Theralen om du tidigare haft trångvinkelglaukom eller om du har riskfaktorer för stroke.

Äldre: Eftersom alimemazin kan leda till oförmåga att tömma blåsan, ska Theralen användas med försiktighet av äldre patienter med misstänkt förstoring av prostata.
2018-07-20
Andra läkemedel och läkemedlet
Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du använder något av följande läkemedel: medel som dämpar eller minskar oro; medel mot sömnproblem; opiater (vid smärttillstånd); barbiturater (lugnande och kramplösande medel); läkemedel som används vid urininkontinens.
2018-07-20
Andra läkemedel och läkemedlet
Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du använder något av följande läkemedel: medel som dämpar eller minskar oro; medel mot sömnproblem; opiater (vid smärttillstånd); barbiturater (lugnande och kramplösande medel); läkemedel som används vid urininkontinens.
2018-07-20
Läkemedlet med mat, dryck och alkohol
Drick inte alkohol när du behandlas med Theralen eftersom det kan öka den sömngivande effekten.
2018-07-20
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du använder Theralen om du tidigare haft trångvinkelglaukom eller om du har riskfaktorer för stroke.

Äldre: Eftersom alimemazin kan leda till oförmåga att tömma blåsan, ska Theralen användas med försiktighet av äldre patienter med misstänkt förstoring av prostata.
2018-07-20
Produkt utgår
Vardenafil Goibela kommer att utgå 2018-07-25. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Vardenafil Goibela mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-07-19
Produkt utgår
Quetiapin Orion kommer att utgå 2018-08-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Quetiapin Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-07-19
Produkt utgår
Quetiapin Orion kommer att utgå 2018-08-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Quetiapin Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-07-19
Produkt utgår
Quetiapin Orion kommer att utgå 2018-08-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Quetiapin Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-07-19
Produkt utgår
Quetiapin Orion kommer att utgå 2018-08-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Quetiapin Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-07-17
Läkemedelsnamn
Cisplatin Hospira har bytt namn till Cisplatin Pfizer. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.